Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària

Envia el teu article

 

Contribucions

 1. La revista Ciències publica articles originals en català, sobre temes relacionats amb l'ensenyament i/o divulgació de les ciències. Està destinada a professorat de primària i secundària.
 2. Les contribucions que ens vulgueu fer arribar adreceu-les a Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
 3. Els treballs es presentaran en format word o odt, i tindran les extensions següents:
  • - entre 200 i 1500 paraules en el cas de treballs pràctics
  • - de 600 a 3000 paraules per les altres aportacions (d'experiències didàctiques, o de recerques i reflexions sobre l'ensenyament de la ciència, o aprofundim en la ciència)
 4. Juntament amb l'article s'enviaran de 3 a 5 paraules clau en català, i la corresponent traducció a l'anglès.
 5. Els articles aniran acompanyats d'un resum d'unes 50 paraules.
 6. També s'enviarà el resum en anglès (en casos excepcionals la revista pot ocupar-se de la traducció).
 7. Els articles aniran acompanyats d'il·lustracions o fotografies, de les que s'indicarà l'autoria. En el cas d'imatges d'altres autors, caldrà que l'autor aporti la conformitat d'aquests per a la seva publicació.
 8. Cada imatge, taula o gràfica hauran d'estar etiquetades com a "figura" i aquestes figures hauran de portar el seu propi peu descriptiu, i estar numerades i clarament referenciades en el text.
 9. Cada fotografia s'enviarà dins del mateix document, posada com "En línia amb el text".
 10. Al final de la publicació caldrà donar les referències bibliogràfiques més destacades (vegeu més endavant).
 11. Els enllaços que no siguin cites, es poden fer constar en format [numero], i enumerar-les després de la bibliografia.
 12. Demanem sobretot el màxim de simplicitat en el format del text, evitant columnes, canvis de mida de lletra, sagnats, etc. El document ha de tenir el mateix nom que el títol de l'article.

 

Tipus d'articles

GENERALITATS:
El títol hauria de donar informació del contingut de l'article. Les diverses parts del text, potser a excepció de la introducció, s'haurien d'encapçalar amb un títol adient. També es poden fer servir títols per subdividir aquests grans apartats. Recomanem no usar títols de nivell encara inferior.
Convé que hi hagi il·lustracions de 300 ppp, preferiblement de color, procurant que com a mínim n'hi hagi una per cada 500 paraules aproximadament.

  • EXPERIÈNCIA DIDÀCTICA:

   Finalitat i orientacions
   Es tracta de donar a conèixer una determinada experiència didàctica a la resta del professorat, aportant informació suficient per poder-la reproduir.
   Seria recomanable començar per situar breument l'experiència en el temps i en el lloc: quina era la seva finalitat, com va sorgir la seva necessitat, com es va construir i implantar, la seva situació actual...
   El cos de l'escrit hauria de ser l'explicació ordenada del procés de l'experiència.
   Recomanem que acabi amb una valoració dels resultats obtinguts, perspectives d'evolució o continuació...

  • TREBALL PRÀCTIC:

   Finalitat i orientacions
   Es tracta de donar a conèixer la manera de realitzar un determinar treball pràctic (experiment, observació, construcció d'aparells...), aportant informació suficient per poder-lo realitzar efectivament.
   Després hi ha d'haver l'objectiu del treball pràctic (màxim unes 25 paraules), que servirà de subtítol (resum).
   El cos de l'article seria la descripció dels passos a realitzar i, quan sigui necessari, la seva justificació, recomanacions, quantitats a utilitzar, consells pràctics... Recomanem no subdividir el text.

  • REFLEXIONS I RECERQUES SOBRE L'ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES:

   Finalitat i orientacions
   Es tracta de donar a conèixer recerques sobre la didàctica de les ciències, que tenen una aplicabilitat a les aules, algunes vegades suggerint activitats que es poden dur a terme amb alumnat, fruit de l'aplicació dels resultats de la recerca efectuada. Són adients tant articles de presentació de recerques, com de resultats de recerques i la seva implicació didàctica.
   Seria recomanable fer una introducció, amb referències bibliogràfiques que situïn el tema, seguit de l'objectiu de la recerca, la metodologia emprada i els resultats obtinguts, així com les conseqüències que se'n puguin derivar a la pràctica docent.
   En el cas de reflexions, convé contrastar-les amb altres estudis o reflexions sobre el tema

  • APROFUNDIM EN LA CIÈNCIA:

   Finalitat i orientacions
   En aquesta secció es publiquen articles de divulgació científica. Es tracta de donar a conèixer recerques punteres al gran públic.
   Seria recomanable començar per situar breument la gènesi de la recerca en el temps i en el lloc: quina era la problemàtica, com va sorgir la seva necessitat, com es va posar en marxa, quins beneficis o canvis pot portar...

 

Citació de la bibliografia 

 • Referència en el text:
  (Cognom, any) , o bé Cognom (any)
  Exemples:
  “... necessitat d'un replantejament (Postman, 2000)...”
  o bé “... tal com afirma Postman (2000), cal..."
 • Per a llibres o monografies: COGNOM/S, Nom complet (any). Títol. Número d'edició. Lloc: Editorial. Extensió i detalles materials. (Col·lecció; nº). Exemples: NEGROPONTE, Nicholas (1999). El mundo digital: un futuro que ya ha llegado. 4ª ed. Barcelona: Ediciones B. 281 págs. (SineQuaNon).

  BOURDIEU, Pierre; WACQUANT, Loïc J.D. (1994). Per a una sociologia reflexiva. Barcelona: Herder. 260 págs

 • Per a parts de llibre, contribucions en una miscel·lània, compilacions: COGNOM/S, Nom complet (any). "Títol de la part del llibre". En: Dades bibliogràfiques de la obra completa, localització de la part del llibre. Si l'autor o editor del llibre és el mateix que el de la part del llibre que se cita: Exemples: VIDAL, Javier (1999). "Indicadores de rendimiento para las universidades españolas: necesidad y disponibilidad". En: Indicadores en la universidad: información y decisiones. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura. Consejo de Universidades, págs. 7-17. NARDI, B.A. (1996). "Studying context: A comparison of activity theory, situated action models, and distributed cognition". En: Context and consciousness: activity theory and human computer interaction. Cambridge (Massachussetts): MIT Press, págs. 69-102. Si l'autor o editor del llibre no coincideix amb el de la part del llibre que es cita: Exemples: ANG, D.B.S.; CHAN, H.C.; LIM, J.L.H. (1999). "Learning communities in cyberspace: a proposed concentual framework". En: CUMMING, G.; OKAMOTO, T.; GOMEZ, L. (eds.). Advanced research in computers and communications in education. Amsterdam: IOS Press, vol. 1, págs. 600-607.

  DIAS DE FIGUEIREDO, Antonio (1989). "Introducing informatics into education at the national level: objectives, opportunity, strategies". En: UNESCO. Education and Informatics. París.

 • Per a publicacions periòdiques:

  Títol: subtítol (any). Vol. nº. Lloc de publicació: Editorial. Periodicitat.

  Exemple:

  Ítem: Revista de Biblioteconomia i Documentació (1993). Nº 12. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris y Documentalistes de Catalunya. Semestral.

 • Per a articles de publicacions periòdiques:

  COGNOM/S, Nom complet (any). "Títol de l'article". Títol de la revista o el manual. Vol., número de l'exemplar, pag. inicial - pag. final.

  Exemple:

  BENNET, Paul (1994). "The translation unit in human and machine". Babel. Vol. 40, nº 1, págs. 12-20.

 • Per a textos legals:

  "Títol normalitzat" [format per: número de llei, decret, etc.; dia y mes; nombre oficial de la llei]. Títol publicació (data sencera de publicació), pag. inicial - pag. final.

  Exemple:

  "Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal". Boletín Oficial del Estado (24 de noviembre de 1995), págs. 33987-34058.

 • Per a documents electrònics:

  COGNOM/S, Nom complet (any). Títol del treball [unitat de contingut + tipus de suport]. Editorial. [Data de consulta].
  <URL>

  Exemple:

  PRATS CATALÀ, Joan (2002). Institucions i desenvolupament a l'Amèrica Llatina. Un rol per a l'ètica? [article en línia]. UOC. [Data de consulta: 7 de juny de 2002].

  <http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/prats0502/prats0502.html>