Revista del Professorat de Ciències d'Infantil, Primària i Secundària

Número 34

Experiències didàctiques i treballs pràctics

Per què a l’estiu fa calor?

Autors: Virgina Larraz Rada i Florenci Pla Altisent

La geologia que ens envolta: contextualitzem

Autora: Silvia Leiva Hevia

Organització gràfica dels càlculs en exercicis sobre dissolucions

Autor: Joan Aliberas

Visualització del moviment harmònic simple aplicant les noves tecnologies

Autor: Ernest Arnau Marco

Reflexions i recerques sobre l'ensenyament de les ciències

Per a què estem a STEM? Un intent de definir l’alfabetització STEM per a tothom i amb valors

Autora: Digna Couso Lagarón

El racó STEAM

Design Thinking en STEAM

Autora: Ana Albalat Martínez