Benvinguts al REVIR

El projecte REVIR (Realitat-Virtualitat) consisteix en oferir a l'alumnat i al professorat de secundària de Catalunya unes sessions de treball experimental en un laboratori informatitzat. Organitzat des del CRECIM (Centre de Recerca per a l'Educació Científica i Matemàtica) de la Universitat Autònoma de Barcelona i finançat per la Fundació Bancaria "la caixa"

Actualment les sessions de treball experimental que s'ofereixen des del REVIR van adreçades a les matèries de ciències (Física, Química i Biologia), i dirigides a l'alumnat d'ESO i de Batxillerat, amb una durada de 3 a 4 hores per sessió.


Les activitats, dissenyades al CRECIM per professors i investigadors experts en didàctica de les ciències, estan relacionades amb diversos temes de rellevància social i científica.

Es tracta que l'alumnat posi en marxa durant aquestes experiències pràctiques els seus coneixements de Física, Química i/o Biologia i s'adonin de la seva utilitat en diverses aplicacions. Totes les pràctiques del REVIR fan servir noves tecnologies, com poden ser:

  1. Sistemes de captació de dades en temps real
  2. Protocols digitalitzats
  3. Sensors digitals
  4. Simulacions
  5. Programes específics (Interactive Physics, Audacity, Inspiration, etc.)
  6. Pissarra digital

Pel CRECIM representa un escenari per analitzar la idoneïtat dels materials proposats i experiències a més d'enfortir la relació Universitat-Escola.

L’experiència es va iniciar al desembre del 2003 i fins a l’actualitat han passat més de 13.000 alumnes, amb un nombre creixent de participants al llarg dels cursos.